Artikel 1 Inschrijving
1.1 Je schrijft je in voor een workshop via de website,  een brief, fax of e-mail.
1.2 Je ontvangt via een brief of e-mail een bevestiging van je inschrijving.

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag voor de workshop is de deelname definitief. Bij een workshop geldt minimaal twee weken voor aanvang en voor een reisworkshop geldt minimaal 6 weken voor aanvang. Bij inschrijving van een reisworkshop zal er gevraagd worden om een aanbetaling van 30%.

1.3 De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.

Artikel 2 Betalingsvoorwaarden 
2.1 Een eventuele gewenste factuur en de informatie voor de workshop ontvangt u na definitieve deelname.

Artikel 3 Annulering of wijziging door deelnemer
3.1 De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:
a. Annulering of wijziging van een inschrijving dient  schriftelijk te  gebeuren.
b. Bij annulering of wijziging tot tien dagen voor de workshop ben je € 25,00 (incl. 6% BTW) administratiekosten verschuldigd.
c. Bij annulering of wijziging tussen tien dagen en 24 uur voor de workshop ben je 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
d. Bij annulering tot 30 dagen voor vertrek van een reisworkshop bent u 30% van de deelnamekosten verschuldigd.
e. Bij annulering van 29 dagen tot 10 dagen voor vertrek van een reisworkshop bent u 50% van het deelnamekosten verschuldigd.
f. Bij annulering minder dan 10 dagen voor vertrek van een reisworkshop bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

3.2 Als je bent verhinderd, mag je tot 24 uur voor aanvang van de workshop een vervanger naar de workshop sturen. Wel dien je de naam van de vervanger schriftelijk  te melden.

3.3 Als je bent verhinderd en je hebt je niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, ben je  de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Artikel 4 Annulering door  Th.Godthelp Beheer b.v
4.1 Th. Godthelp Beheer b.v. heeft het recht een workshop te annuleren tot zeven werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop. De deelnemers ontvangen hiervan zeven werkdagen voor aanvang van de workshop bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

Artikel 5 Aansprakelijkheid 
5.1 Th.Godthelp Beheer b.v.  en vertegenwoordigers van Th.Godthelp Beheer b.v. zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een workshop.

5.2 Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 6 Toepasselijk recht 
6.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7 Wijzigingen 
7.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

7.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2010.

Th. Godthelp Beheer b.v.
Helenaveenseweg 29
5977 NB Evertsoord
BTW NL 811500925B01
KVK 24341080